Ett gott liv på jämlika villkor

– också för dem som behöver stöd i vardagen

DUV i Vasanejden är en förening med och för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi erbjuder meningsfulla fritidsaktiviteter, medlemsträffar, kamratstöd och information.

Vi jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska ha ett gott liv på jämlika villkor.

Läs vårt senaste medlemsblad (3/2018)

Kalender

Tor
7.2
18:00

Träffa omsorgsprästen Claus Terlinden

Sedan oktober 2018 är Claus Terlinden den nya omsorgsprästen i Svenskfinland. Välkommen och diskutera med Claus när han besöker Österbotten.
meddelas senare
Lör
9.2
10:30

Gymnastik för pesoner med specialbehov

Vi motionerar på en lämplig, individuell nivå och har roligt tillsammans.
Yttermalax skola
Lör
9.2
13:30

Lördagsträffen

Lördagsträffen är verksamhet för personer med svår/djup funktionsnedsättning.
Dagcenter