Styrelsen 2018

Ordförande:
Lars-Erik Björklund

Ordinarie styrelsemedlemmar:
Marina Håkans
Monica Johnson
Mika Niskanen, viceordf.
Teijo Gunell
Jannika Backholm
Marion Norrgård
Josefine Rex
Anki Stenkull-Aura

Suppleanter:
Ulrike Björkqvist
Thomas Backman
Maria Backman
Bo-Anders Ingo
Sol-Britt Hytönen
Fred Hartman
Majvor Neuman
Camilla Åbrandt