DUV i Vasanejdens stipendiefond

I samband med föreningens 50-årsjubileum beslöts att DUV i Vasanejden instiftar en stipendiefond. Stipendiefonend kan ta emot bidrag i form av gåvor och testamenten. Föreningen kan också styra intäkter från valda begivenheter till fonden.

Medlen förvaltas av föreningens styrelse, som också besluter om stipendieutdelningar. Stipendier kan utdelas till personer, grupper och organisationer som på ett förtjänstfullt sätt verkar eller verkat i enlighet med föreningens syfte och målsättning.

Styrelsen kan utdela stipendier på basen av gjorda ansökningar eller på eget initiativ. Stipendiefonden kan också ge bidrag för resor och skolning.

Fritt formulerade ansökningar till fonden kan göras fortgående och riktas till:

DUV i Vasanejden/Stipendiefonden
Storalånggatan 60
65100 Vasa

Bidrag och donationer till fonden kan göras genom inbetalning till: 

DUV i Vasanejdens Stipendiefond
Ålandsbanken FI42 6601 0001 0332 24

Fondens medel skall, då föreningen upphör med sin verksamhet, sammanslås med andra organisationer eller då verksamhetens karaktär och inriktning ändras, överföras till en organisation som geografiskt och till sin verksamhet påminner om DUV i Vasanejden.


Kondoleansadresser

Föreningen har tryckt upp och säljer egna kondoleanser till förmån för föreningen.  Den stilfulla akvarellbilden som pryder kondoleansadresserna är målad av Nils Nygren. Behöver du en kondoleans så ta kontakt till kansliet, eller så hittar du dem på följande försäljningsställen:

K-Market, Sundom

Florina, Solf

Begravningsbyrå Fant, Korsholm

Begravningsbyrå Ingman, Korsholm

Kvevlax Sparbank, Vasa och Kvevlax

Pris: 12 €