Kom med

Som medlem i DUV i Vasanejden får du ta del av vår verksamhet. Du får information om läger, evenemang, seminarier, kurser, grupper och liknande som vi ordnar.

Vi skickar till dig vårt medlemsblad med aktuell information. Dessutom får du hem FDUV:s tidning Gemenskap & påverkan GP och de finlandssvenska funktionshinderorganisationernas gemensamma tidning SOS Aktuellt fyra gånger per år.

Du är också välkommen med som medlem för att stöda vårt arbete för ett gott liv på jämlika villkor för alla.

År 2019 är medlemsavgiften 6 € per person.

Jag vill bli medlem i DUV i Vasanejden

Jag samtycker till att de uppgifter som jag skrivit in i formuläret ovanför registreras och behandlas av föreningen De Utvecklingsstördas Väl (DUV) i Vasanejden.

DUV-föreningen överlåter dina personuppgifter till förbundet FDUV och till tidningarna Gemenskap & påverkans och SOS Aktuellts tryckerier.

Föreningslagen kräver att en förening upprätthåller ett medlemsregister. Uppgifterna om dig samlas in för att kunna sprida sådan information och distribuera sådant material som kan kopplas till medlemskapet. Uppgifterna behövs också för fakturering och för obligatorisk statistikföring.

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och vi är noga med att de behandlas på ett säkert sätt. Medlemsregistret lagras på en skyddad server hos systemleverantören (för inloggning krävs användarnamn och lösenord).

Uppgifterna lagras så länge du är medlem och raderas då du säger upp ditt medlemskap.

Din adress uppdateras automatiskt enligt de meddelanden om adressförändring som FDUV får från posten. Du har rätt att få information om vilka medlemsuppgifter FDUV och DUV-föreningen har om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade. Kontakta i sådana fall:

Christina Mannfolk
vasanejden@duv.fi
040 543 4556

En dataskyddsbeskrivning över DUV:s medlemsregister hittas här nedan. Respektive förening ansvarar för hur de hanterar personuppgifter.
Skriv siffran 4 med bokstäver: