Ett gott liv på jämlika villkor

– också för dem som behöver stöd i vardagen

DUV i Vasanejden är en förening med och för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi erbjuder meningsfulla fritidsaktiviteter, medlemsträffar, kamratstöd och information.

Vi jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska ha ett gott liv på jämlika villkor.

Läs vårt senaste medlemsblad (3/2018)

Kalender

Lör
17.11
12:30

Simskola på Norrvalla

Simningen på Norrvalla i Vörå är till för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
Norrvalla
Lör
17.11
13:30

Öppet Hus 1

Caféträffar för vuxna med måttlig/lindrig funktionsnedsättning.
Folkhälsans Dagcentral
Lör
17.11
15:00

Öppet Hus 2

Caféträffar för personer med lindrig/måttlig funktionsnedsättning.
Folkhälsans dagcentral