Ett gott liv på jämlika villkor

– också för dem som behöver stöd i vardagen

DUV i Vasanejden är en förening med och för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi erbjuder meningsfulla fritidsaktiviteter, medlemsträffar, kamratstöd och information.

Vi jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska ha ett gott liv på jämlika villkor.

Läs vårt senaste medlemsblad (3/2018)

Kalender

Lör
1.12
17:00

Självständighetsfest på Carpella

En fest för alla DUV-medlemmar,anhöriga och personal för att fira Finlands självständighet
Carpella
Lör
8.12
12:30

Simskola på Norrvalla

Simningen på Norrvalla i Vörå är till för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
Norrvalla
Lör
8.12
13:30

Lördagsträffen

Lördagsträffen är verksamhet för vuxna med svår/djup funktionsnedsättning.
Kårkullas Dagcentral