Disco för skolbarn

07 Mars 2019, 17:30 - 19:30

Kom på disco till Eksalen i Folkhälsanhuset Wasa!

Anmälningar senast den 4 mars till vasanejden@duv.fi eller 040 543 4556.

Inträde: 3 €Plats
Folkhälsanhuset Wasa
Rådhusgatan 25
65100 Vasa