Simning på Norrvalla

30 Mars 2019, 12:30 - 13:30

Varje deltagare bör ha en stödperson eller förälder med sig.

Simlärare är Mikaela Sundman.

Samma grupp som på hösten, lediga platser finns.

Anmälningar till vasanejden@duv.fi eller 040 543 4556.

Kostnad 50 €

 Plats
Norrvalla
Vöråvägen 305-307
66600 Vörå