DramaDUVorna

12 November 2018, 14:30 - 16:00

Dramaduvorna är en teatergrupp för personer med utvecklingsstörning. Gruppen arbetar med teaterns verktyg och syftet är  att stärka självkänsla, samarbetsförmåga, konstnärliga och sociala färdigheter, fantasi, koncentration och initiativförmåga. Vi jobbar med olika dramaövningar, dramalekar, improvisation, röst och rörelse, samt gestaltning. Under kursen använder vi färdiga pjäser och texter, som omarbetats för och med gruppen, samt egna improvisationer för att skapa större helheter. Genom detta arbete är målet att tillsammans skapa en föreställning som skall visas för publik.

Fortsätter på våren 7.1-1.4.2019

Lärare är Alexandra Mangs och Daniela Mård.

Anmälningar till Arbis; www.vasa.fi/arbis eller (06)325 3501, (06) 325 3504

Kursen kostar 67 €

 


Plats
Kasern 11, Stuga 2
Östra Kaserntorget 7-9
65100 Vasa