Aktivitetsdag i Botniahallen

16 Mars 2019, 10:30 - 16:30

Deltagarna delas in i olika grupper utgående från ålder.

Efter en gemensam uppvärmning får anhöriga information i kabinettet. De får även lyssna på Christoph Treier som pratar om vikten av en meningsfull fritid.

För barnens del finns några hjälpledare anställda. Vi prövar t.ex. längdhopp, kast, hinderbana och innebandy.

Kostnad: Gratis (lunch finns att köpa till självkostnadspris).

Arrangörer: FDUV, DUV i Vasanejden, Vasa stad och Korsholms kommun

Information och anmälningar:

tina.holms@fduv.fi, 050 302 7888

Plats: Botniahallen i Korsholm
         Prostövägen 2
         65610 Korsholm

 

Dagen ordnas med understöd av Ollqvist stiftelse.

 Plats
Botniahallen
Prostövägen 2
65610 Korsholm