Kompisgruppen

28 Mars 2019, 18:00 - 20:30

På vårens första träff som hålls på DUV-kansliet diskuterar vi vårens program, spelar spel, m.m.

Vi sysslar med olika inomhus- ochutomhusaktiviteter på träffarna. Deltagarna får information om aktivitet och plats via sms inför varje träff.

Ledare är Karin Stara.

Samma grupp som på hösten.

Kostnad 30 €. Faktureras.Plats
DUV-kansliet (första träffen 17.1)
Storalånggatan 60
65100 Vasa