Simskola på Norrvalla

08 December 2018, 12:30 - 13:30

Simningen i terapibassängen på Norrvalla i Vörå är till för både barn och ungdomar. Varje deltagare bör ha en stödperson eller förälder med sig.

Simlärare är Sofia Lindroos

Anmäl till:  vasanejden@duv.fi eller 040 543 4556 senast 4.9

Kursen kostar 50 €

 Plats
Norrvalla
Vöråvägen 305
66600 Vörå