Aktuellt

Dec 2017
TiOnToFr
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Till FDUV:s hemsida. Där finns mera nyttig information och material.

Klicka här


Medlemsblad 3/17 är ute nu.

Klicka här

 


Dramaduvornas föreställning Prins Sorgfri finns nu på YouTube.

Klicka här

 


Vattengymnastik på Folkhälsans Hus

 

Vattengymnastiken är till för vuxna personer med utvecklingsstörning.

Om ni behöver så ta med egen stödperson.

Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsans Förbund.


Hur ofta?                  Söndagar 15.10, 22.10, 29.10, 5.11, 12.11, 19.11,                                                    26.11, 3.12

Tid?                          Klockan 14.15–15.00 (aktiv tid i bassängen)

Var?                         I bassängen på Folkhälsans Hus i Smedsby

Deltagare?               Max 12 personer (inklusive stödperson/förälder)

Ledare?                   Emma Storvall

Anmälning?             Till vasanejden@duv.fi, 040 5434556  senast 11.10

Kostnad?                 35 euro

 


DUV i Vasanejdens stipendiefond

I samband med föreningens 50-årsjubileum beslöts att  DUV i Vasanejdens stipendiefond instiftas.

DUV i Vasanejden r.f:s stipendiefond kan ta emot bidrag i form av gåvor och testamenten. Föreningen kan också styra intäkter från valda begivenheter till fonden.

Medlen förvaltas av föreningens styrelse, som också besluter om stipendieutdelningar.

Stipendier kan utdelas till personer, grupper och organisationer som på ett förtjänstfullt sätt verkar eller verkat i enlighet med föreningens syfte och målsättning.

Styrelsen kan utdela stipendier på basen av gjorda ansökningar eller på eget initiativ. Stipendiefonden kan också ge bidrag för resor och skolning.

Fondens medel skall, då föreningen upphör med sin verksamhet, sammanslås med andra  organisationer eller då verksamhetens karaktär och inriktning ändras, överföras till en organisation som geografiskt och till sin verksamhet påminner om DUV i Vasanejden.

Fritt formulerade ansökningar till fonden kan göras fortgående och riktas till :

DUV i Vasanejden/Stipendiefonden
Handelsesplanaden 20 A
65100 Vasa

 

Bidrag och donationer till fonden kan göras genom inbetalning till: 

DUV i Vasanejdens Stipendiefond
Ålandsbanken FI42 6601 0001 0332 24