Träffa omsorgsprästen Claus Terlinden

07 Februari 2019, 18:00 - 20:30
Han diskuterar gärna frågor som handlar om funktionsnedsättning och tro och svarar på frågor t.ex. när nästa skriftskola ordnas i Österbotten.
 

FDUV medverkar och berättar vad som är aktuellt i vår.

Omsorgsprästen arbetar för att stärka församlingsgemenskapen bland församlingsmedlemmar med kognitiva funktionshinder och för att funktionshindret inte skall bli till ett handikapp i församlingssammanhang. De viktigaste arbetsformerna är konfirmandarbete, gudstjänster, andakter och själavård. Omsorgsprästen ansvarar också för utbildning i bemötande och etik för församlings- och omsorgspersonal. En del av arbetet utförs i samarbete med Kårkulla samkommun.

Plats: meddelas senare, troligen i Korsnästrakten

Tina Holms

Förenings- och lägerkoordinator

FDUV

Storalånggatan 60, 65100 Vasa

+358 50 302 78 88Plats
meddelas senare