Föräldraträff i Folkhälsanhuset Wasa

07 Mars 2019, 17:30 - 19:30

Kom på föräldraträff och diskutera med andra föräldrar med specialbarn. Träffen är för alla föräldrar oberoende av om de har barn på discot eller ej.

Kostnad: 3 €

Anmälningar till vasanejden@duv.fi eller 040 54304556 senast 4 mars.Plats
Folkhälsanhuset Wasa
Rådhusgatan 25
65100 Vasa